Bestuur

Het bestuur van Thialf LTC bestaat uit zeven leden. 
In 2018 zitten de onderstaande mensen in het bestuur;
 
Het bestuur is unaniem akkoord gegaan met het voorstel van Sybe de Lint (voorzitter) om Henri Ketelaar (secretaris) ook aan te wijzen als vicevoorzitter. Getekend, 13/2/2017
 
Naam  Functie E-mail
Sybe de Lint Voorzitter [email protected]
Henri Ketelaar Secretaris [email protected]
Piet van der Put Penningmeester [email protected]
Jos Vercoulen Tennis Technische Zaken [email protected]
Hans van Arkel  Jeugd [email protected]
Paulien de Munter-De Kievit Algemeen  
Jorrit van Asbeck Algemeen  
 
Mail voor voorzitter: [email protected]
Mail voor secretariaat:  [email protected]
Mail voor penningmeester:  [email protected]
Mail voor jeugdcommissie: [email protected]
Mail voor bardiensten: [email protected]
Mail voor ledenadministratie:  [email protected]
Mail voor tennis technische zaken:  [email protected]
Mail voor de redactie:  [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 618 4998

Thialf L.T.C.

Laan van Londen 1600
3317 DA Dordrecht