We mogen weer de baan op, maar......!!!!!!!

13 mei 2020


Beste Thialfers,

Zoals inmiddels bekend heeft onze regering het tennissen in clubverband weer beperkt toegestaan voor alle leeftijdsgroepen. Inmiddels is het plan van aanpak door alle benodigde instanties goedgekeurd en zijn alle maatregelen op het park getroffen, wat betekent dat wij weer de baan op kunnen!

Zoals aangegeven is dit wel onder strikte voorwaarden, hierover onderstaand meer informatie. Voor de jeugd verandert er niets aan het eerder gedeelde plan, onderstaande informatie heeft dus enkel betrekking op de senioren. Onderaan deze mail tevens de NOC-NSF voorwaarden en de regels rond het handhaven, lees deze mail dus in zijn geheel door!

Vrij spelen:
Jullie dienen een baan te reserveren via de Thialf LTC website (achter de inlog). Inmiddels is deze planner actief. In tegenstelling tot wat in de tool staat kan een baan enkel op het halve uur gereserveerd worden om zo de toestroom te spreiden dus 09:30, 10:30, 11:30… Zonder reservering mag je niet de baan op!

Er mag vooralsnog alleen op basis van enkelspel gespeeld worden, dubbelspel wordt momenteel door de overheid overwogen maar mag tot nader orde niet.

Competities liggen sowieso tot 1 september stil, de start van de laddercompetitie is wel mogelijk en wordt door het bestuur in overweging genomen.

Een baan kan gereserveerd worden voor een periode van maximaal 45 minuten. Hierbij zijn de volgende aanvullende voorwaarden van kracht:
- Aankomst op het park maximaal vijf minuten voor de aanvangstijd.
- Vegen aan het eind van de reserveringstijd. Neem hierbij de hygiëne maatregelen in acht. Er ligt een beperkte voorraad handschoenen bij de loungehoek buiten bij de serre (tafeltje achteraan, uit de wind). Advies is echter om je eigen handschoenen mee te nemen of je handen te desinfecteren voor en na het vegen.
- Na het vegen verlaat je direct het park en de parkeerplaats, het op het terrein verblijven is ten strengste verboden (conform noodverordening).
- Indien men een baan wenst te reserveren na zonsondergang (dus met verlichting) dient dit apart te worden aangevraagd via mail naar Jorrit van Asbeck: [email protected] Jorrit zal er alles aan doen dit binnen een dag te bevestigen.
- Looproutes zijn op het park middels pijlen aangegeven, deze graag respecteren (en al helemaal in aanwezigheid van kinderen die les krijgen/vrij spelen).
- De hekjes dienen geopend te blijven om contact met oppervlaktes te minimaliseren.
- Iedere speler dient zijn/haar eigen ballen te gebruiken voor de opslag etc. Deze ballen dienen goed gemarkeerd te worden en voldoende herkenbaar te zijn voor de andere speler.
- Bij lessen aan kinderen zal baan 2 gesloten zijn zodat kinderen de baan kunnen kruizen zonder volwassenen te moeten storen. Daarnaast het verzoek niet tussen een groep wachtende les kinderen door te lopen.

Lessen AtVantage:

- Aankomst op het park maximaal vijf minuten voor de aanvangstijd.
- De wachtplek is tussen baan 2 en baan 4 en aangegeven met markeringen.
- Na de les verlaat je direct het park en de parkeerplaats, het op het terrein verblijven is ten strengste verboden (conform noodverordening).
- Looproutes zijn op het park middels pijlen aangegeven, deze graag respecteren (en al helemaal in aanwezigheid van kinderen die les krijgen/vrij spelen).
- AtVantage zal jullie informeren over de aanvullende maatregelen die zij nemen rond de lessen.

Algemene richtlijnen NOC-NSF/RIVM:

- Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
- Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt - worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
- Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test.
- Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.
- Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
- Hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/bewegen.
- Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar.
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
- Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
- Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
- Douche thuis en niet op de sportlocatie.
- Vermijd het aanraken van je gezicht.
- Schud geen handen.

Maatregelen bij het niet opvolgen van alle bovenstaande regels:

Deze regels zijn in overeenstemming met de geldende regels in de noodverordening. Het is daarom van het grootste belang dat deze regels worden nageleefd.
Naast het bestuur van Thialf LTC zal ook de gemeente toezicht houden op het naleven hiervan. Met het niet naleven van de maatregelen riskeren wij een boete of het intrekken van onze toelating om van het park gebruik te maken. Om deze reden is – mede op verzoek van de gemeente – gevraagd naar een duidelijk protocol rond handhaving door het bestuur. Onderstaand de maatregelen die wij dienen te nemen bij het niet naleven van de protocollen:
- Bij het niet volgen van de protocollen volgt er een waarschuwing, deze waarschuwing wordt intern gedocumenteerd.
- Indien na een waarschuwing de protocollen nog niet worden nageleefd volgt een laatste waarschuwing. Deze zal tevens intern gedocumenteerd worden.
- Na twee waarschuwingen zal de betreffende persoon de toegang tot het park worden ontzegd in elk geval tot alle restricties rond COVID-19 zijn ingetrokken. In ernstige gevallen kan opzegging van het lidmaatschap volgen.

Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit dat deze maatregelen niet nodig zullen zijn in het belang van ons allemaal.

Heel veel tennis plezier en twijfel bij vragen niet ons te benaderen.
Het Bestuur

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 618 4998

Thialf L.T.C.

Laan van Londen 1600
3317 DA Dordrecht