Schadeloosstelling Thialf LTC een feit

22 juni 2020


Op onze laatste ALV is hier al duidelijkheid over gegeven. Het betreft de financiële vergoeding aan Thialf LTC, de verplichting van Thialf LTC m.b.t. vertrekdatum en hoe ontruiming en het voortgezet gebruik van het gehuurde. Met de behaalde resultaten kunnen wij als Thialf LTC tevreden zijn. De te ontvangen gelden zullen in 6 termijnen uitgekeerd worden, wat wij vervolgens moeten investeren in ons nieuwe tennis- padelpark DLTC-Thialf.

Momenteel is er al een werkgroep actief om te bezien wat er aan materialen/meubilair e.d. mee gaat naar DLTC-Thialf. N.a.w. start oktober a.s. de aanpassingen van het clubgebouw aan onze gezamenlijke wensen; uitbreiding, goede bar- keukenvoorzieningen, biljartgelegenheid e.d. Wat Thialf LTC betreft zal dan geleidelijk de ontruiming plaats gaan vinden, zodat wij op 31/12 het complex “leeg” en bezemschoon opleveren. Voor de Thialfers zelf moet dit geen punt zijn, want wij zijn vanaf 1 oktober a.s. al van harte welkom om bij DLTC te komen tennissen. Meer info hierover volgt later!

De aanleg van de vijfde baan, de padelbaan, LED verlichting, parking e.d. zal later plaatsvinden, daar het vergunningentraject een wat langere adem verdient. 1 maart a.s. willen wij alles rond hebben, zodat wij 1 april 2021 “fris en fruitig” op ons nieuwe park DLTC-Thialf het seizoen kunnen starten.  

De ondertekening van de overeenkomst is zeer zeker een emotioneel moment in het 59 jarig bestaan van Thialf LTC, waarin wij bekrachtigen dat Thialf LTC ophoudt te bestaan en verder gaat als DLTC-Thialf! Wij blijven vertrouwen op ieders support, zodat alle Thialfers en alle DLTC’ers gezamenlijk een mooie toekomst tegemoet gaan op het prachtige geoutilleerde park van DLTC-Thialf!  

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 618 4998

Thialf L.T.C.

Laan van Londen 1600
3317 DA Dordrecht