Openingstijden kantine winterperiode 2017/2018

11 januari 2018Vanaf woensdag 1 november 2017 is de kantine overdag en 's avonds gesloten.
 
Het bestuur heeft besloten dat in de maanden november, december, januari, februari en maart, bij voldoende animo, de kantine geopend kan zijn op de dinsdagavond en de donderdagavond van 19:00 uur – 23:00 uur en op maandagmorgen onder de volgende voorwaarden:  

• Er voor deze avond of ochtend een lid als vast aanspreekpunt voor het bestuur moet zijn aangewezen.
 
 • Dat onder de aanwezigen een bardienst dient te worden geregeld en dat er op het mededelingenbord een overzicht dient te hangen wie welke avond dan wel ochtend bardienst heeft.
 
 • Dat de kantine NIET geopend mag zijn als er GEEN bardienst is.
 
 • Dat degene die is aangewezen voor bardienst inlogt op de kassa en verantwoordelijk is voor het afsluiten van de kassa , de kantine en het complex.
 
 • Dat indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan de kantine die avond dan wel ochtend gesloten is.
 
 • Dat als in verband met  de weersomstandigheden en de  toestand van de banen, de netten naar beneden zijn gelaten, op verzoek van een contactpersoon (als verantwoordelijke) en in overleg met het bestuur,  de kantine vanuit sociaal oogpunt geopend mag zijn op de genoemde avonden en ochtenden.
 
 • Dat op de overige doordeweekse avonden, te weten de maandagavond, woensdagavond en de  vrijdagavond, door middel van een sleutel de verlichting op de banen 1,3 en 5 kan worden ontstoken.  Aan degene die dan als laatste de banen verlaat, is het dringende verzoek de verlichting uit te doen en de sleutel terug te hangen op de daarvoor bestemde plaats.
 LAAT DE VERLICHTING NIET ONNODIG AAN. Dit scheelt de vereniging veel geld.

Aanmelden bardiensten voor dinsdag en/of donderdagavond: [email protected] + een cc tje naar [email protected] (bevoegheid pasje).

Mocht er op één van de overige avonden(ma-wo-vr) voldoende animo zijn dan geldt dezelfde procedure en een goede onderbouwing.
 
 Baanverlichting in de winter
Gedurende de wintermaanden –  1 november tot en met 30 maart 2018 hangt er in de hal, die toegang geeft tot de kleedkamers, een sleutel waarmee men de verlichting van de banen 1, 3 en 5 kan aan doen. 
 De lichten worden door middel van een schakelaar, die bevestigd is op de lichtmastpaal  bij baan 1, ingeschakeld zodra men deze sleutel daarin omdraait.
 
 Na het spelen dient de verlichting te worden uitgeschakeld als er verder niemand meer speelt en de sleutel teruggehangen. De lampen van baan 5 branden daarna nog enkele minuten en worden automatisch uitgeschakeld. Het kost daarna wel enige tijd voordat de verlichting weer kan branden. Van de verlichting mag uitsluitend gebruik worden gemaakt op de doordeweekse avonden (dus niet in het weekend), tenzij het bestuur anders heeft bepaald.

Het toegangshek dient te allen tijde gesloten te worden bij het binnengaan en het verlaten van het park, als de kantine gesloten is.
 Zorg ook dat de grote toegangsdeur naar de kleedkamers goed gesloten wordt. (automatische vergrendeling)
/font

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

078-6184998

Thialf L.T.C.

Laan van Londen 1600
3317 DA Dordrecht
Nederland