Extra Leden Raadpleging

30 augustus 2019


Beste Thialfleden,

Het bestuur van Thialf LTC nodigt alle leden, van jong tot wat ouder, van harte uit tot het bijwonen van een extra Ledenraadpleging.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in ons clubgebouw aan de Laan van Londen 1600 in Dordrecht op MAANDAG 16 SEPTEMBER a.s. om 20.00 uur. Doel van de avond is om iedereen te informeren rond de ontwikkelingen m.b.t. de toekomst van Thialf LTC.

Graag sluiten wij de avond af met een keuzebepaling rond de gewenste vervolggesprekken. 

Agenda en overige informatie zijn achter de inlog op te halen.

Het Bestuur

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 618 4998

Thialf L.T.C.

Laan van Londen 1600
3317 DA Dordrecht