De nieuwe website voor Thialf L.T.C.

22 januari 2018


In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt aan de overgang naar een nieuwe digitale omgeving waaronder de website, de app en het ledenadministratiesysteem: KNLTB.Club.

Wat is KNLTB.Club?

KNLTB.club is een snel, eenvoudig en webbased ledeninformatiesysteem waarmee verenigingen gemakkelijk alles, wat binnen de club moet gebeuren, kunnen regelen.

Waarom is er gekozen voor KNLTB.Club?
Omdat de KNLTB ervoor gekozen heeft om bepaalde software en data-uitwisselingen met externe leveranciers uit te faseren, moesten wij een keuze maken voor een nieuw pakket. Omdat onze huidige leverancier in de toekomst niet meer ondersteund wordt, hebben we diverse opties onderzocht voor een nieuw ledenadministratiesysteem en website. Uiteindelijk is er gekozen voor de software van KNLTB.Club.
Via de nieuwe mogelijkheden van dit platform zal in de toekomst de communicatie tussen onze vereniging en haar leden verbeteren en kunnen leden steeds meer zelf regelen via computer en mobiele telefoon. Dit alles met als doel om de ledenbinding met Thialf L.T.C. te versterken.
 
Wat is er mogelijk met KNLTB.Club?
We zijn van start gegaan met de overgang naar een nieuwe ledenadministratiesysteem en een eerste versie van een nieuwe website.  
Verbetering is bijvoorbeeld: De website is “compatible” met de verschillende formaten waardoor deze nu ook goed leesbaar is op bijvoorbeeld tablets en smartphones.
Deze is nog lang niet af en hiervoor zullen we de tijd nemen om deze samen met de leverancier van KNLTB.Club te verbeteren. Ook komt er een nieuwe app en een digitaal afhangbord beschikbaar. Hier zullen we jullie nader over informeren.
Omdat het contract met de huidige leverancier eind december 2017 afliep, hebben we gekozen voor het live gaan van deze eerste versie van de nieuwe website. 

Kijk lekker rond en laat het ons weten als je dingen tegenkomt die niet kloppen. In aanloop naar het nieuwe seizoen gaan we deze website stap voor stap verbeteren en zullen we jullie uitgebreider informeren. Ook zijn we op zoek naar leden die het leuk vinden om ons te helpen met interne en externe communicatie. Jullie vragen en reacties zijn van harte welkom op [email protected] 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

078-6184998

Thialf L.T.C.

Laan van Londen 1600
3317 DA Dordrecht