Aantal bardiensten is aangepast!

06 februari 2018


Beste leden,

Hierbij brengen wij jullie op de hoogte van de aanpassing in het aantal bardiensten.
 
Daar er gelukkig steeds meer activiteiten en evenementen op Thialf LTC plaatsvinden, heeft het bestuur gemeend het aantal bardiensten te moeten aanpassen. Sfeer is heel bepalend op ons tennispark en de bardienst is daar dan ook de ambassadeur van! Dit betekent, dat bij evenementen/activiteiten de kantine altijd open is en dat de aanwezigen/gasten hartelijk ontvangen kunnen worden door enthousiaste barmensen.
De betreffende evenementen en activiteiten worden dan ook opgenomen in het nieuwe bardienstrooster.
Dit houdt in dat het aantal bardiensten met 1 dienst wordt verhoogd.
De bardienst gaat er dan ook vanaf het tennisseizoen 2018 als volgt uitzien:

  • Vanaf 18 t/m 70 jaar 3 bardiensten van 4 uur.
  • Vanaf 70 t/m 75 jaar 2 bardiensten van 4 uur.
  • Vanaf 75 jaar geen bardienstverplichting, maar het mag wel!

Dit voorstel is tijdens de Algemene LedenVergadering van 29-1-2018 in stemming gebracht en unaniem goedgekeurd.

Wij hopen op ieders enthousiaste medewerking, want samen zetten wij Thialf LTC op de kaart! 

Met vriendelijke groet en dank,
Bestuur van Thialf LTC

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

078-6184998

Thialf L.T.C.

Laan van Londen 1600
3317 DA Dordrecht
Nederland