Lidmaatschap Senior

 
 
Thialf LTC is een vereniging met zo'n 300 leden en sinds augustus 2005 gevestigd op een nieuw tennispark gelegen in sportpark Amstelwijck. Het tennispark beschikt over 6 buitenbanen (Canada Tenn) met verlichting. Verder is er op het park een miniveldbaan, oefenkooi met muur en speelgelegenheid voor kinderen. Een gezellige rookvrije kantine met bar en keuken, dames- en herenkleedkamer met douches,  dames- en herentoilet  en een invalidentoilet.
De Canada Tenn banen hebben als grote voordeel dat men na een regenbui weer snel de baan op kan. Behalve tijdens vorst kunnen deze banen het grootste deel van het jaar bespeeld worden. 
Senior- en Dagleden doen verplicht mee aan het vervullen van bardienst bestaande uit 2 of 3 keer per jaar een dienst van 3 of 4 uur.
 
Thialf kent de volgende lidsoorten en contributies in 2018:
 
Seniorlid : € 150,00
Daglid : € 105,00
Competitielid Senior : € 50,00
Competitielid Jeugd : € 45,00
Rustend lid : € 50,00
Donateur : € 25,00

 

Aanmelden

Volledig ingevuld aanmeldingsformulier en machtigingsformulier versturen naar de ledenadministratie. 
Inschrijfgeld = € 20,00.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de kantine of klik op de klik  op de button
(zie rechtsboven in het scherm) en schrijf u in.
 
UITLEG LIDMAATSCHAPSSOORTEN
 
Seniorleden 
Leden die in het actuele verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn. 
Speeltijden: maandag t/m vrijdag tot 23.00 uur, op zaterdag en zondag tot donker. 
Verplichte bar- en/of keukendienst, 3 tot 4 keer per jaar. 
Contributie: € 150,- per jaar.
 
Dagleden
Leden die in het actuele verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn. 
Speeltijden: maandag t/m zaterdag tot 18.00 uur. In het winterseizoen op zaterdag tot donker. 
Verplichte bar- en/of keukendienst, 3 tot 4 keer per jaar. 
Contributie: € 105,- per jaar.
 
Competitieleden
Leden die uitsluitend namens Thialf LTC deelnemen aan de KNLTB-competitie. Zij completeren een Thialf team.
Zij kunnen alleen op de competitiedagen gebruik maken van de banen in het kader van de wedstrijden.
Contributie: senior € 50,-, jeugd/junior € 45,- per jaar.
 
Rustende leden
Leden die geen speelrecht hebben maar zijn wel lid van de  KNLTB.
Rustende leden die in het actuele verenigingsjaar 18 jaar worden of ouder zijn, hebben stemrecht en kunnen bestuurslid en/of commissielid zijn. 
Speeltijden: geen. 
Contributie: € 50,- per jaar.
 
Donateurs
Leden die de vereniging financieel steunen voor een minimaal bedrag per jaar. 
Speeltijden: geen. 
Contributie: minimaal € 25,- per jaar.
 
Introducés
Kunnen alléén samen met een lid van Thialf LTC spelen. 
Speeltijden:  juni t/m oktober, max. 1 dagdeel (ochtend, middag of avond), overdag max. 2 introducés en ’s avonds 1 introducé tegelijk. 
Kosten: € 5,00 voor senioren (18 jaar en ouder), € 2,50 voor jeugdspelers per dagdeel. Op woensdagmiddag mogen jeugdleden gratis introduceren.
 
OPZEGTERMIJN
Uitsluitend schriftelijk of per e-mail opzeggen vóór 30 november betreffende lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging van de ledenadministratie.
 
GEZINSKORTING
Wanneer een gezin lid is dat bestaat uit 4 of meer personen, is er een gezinskorting van 10% .
Dit wordt automatisch verrekend.
 
PAS EN PASFOTO
Alle leden hebben een pasfoto ingeleverd die gebruikt wordt voor de identificatie van de pas. 
Wanneer u niet tevreden bent met uw pasfoto, kunt u een nieuwe pasfoto, liefst digitaal, inleveren vòòr 1 december dan komt in het volgende seizoen de nieuwe foto op de pas.
Bent u uw pas kwijtgeraakt?
Een mailtje naar de ledenadministratie en u ontvangt een nieuwe pas. Kosten: € 5,-.
Onbruikbare pas?
Als uw pas niet meer werkt kunt u deze inleveren bij de ledenadministratie en krijgt u een nieuwe pas. 
Tijdelijke pas
Als uw pas niet meer werkt of als u een nieuw lid bent kunt u een tijdelijke pas krijgen totdat de KNLTB-pas gereed is. U betaalt hiervoor een borg van € 10,- die u terugkrijgt zodra u de tijdelijke pas omruilt voor uw KNLTB-pas.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 78 618 4998

Thialf L.T.C.

Laan van Londen 1600
3317 DA Dordrecht